• /´wɔtidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lượng điện năng được biểu hiện bằng oát
  a heater that runs on a very low wattage
  một bếp điện tốn rất ít điện năng

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  số oát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X