• /´hi:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bếp lò, lò (để sưởi, đun nước, hâm thức ăn...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) súng lục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) dụng cụ làm nóng; cái nung, dây nung, lò nung

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thiết bị làm nóng, bộ phát nhiệt, thiết bị nung,lò sưởi

  Ô tô

  hệ thống sưởi
  parking heater
  hệ thống sưởi khi đỗ

  Xây dựng

  bộ sưởi
  baseboard heater
  bộ sưởi gờ chân tường
  dụng cụ sấy

  Điện

  bình gia nhiệt
  bộ cấp nhiệt

  Giải thích VN: Bộ phận cấp nhiệt, thường là dây điện trở, để nung catốt đèn điện tử.

  hysteresis heater
  bộ cấp nhiệt từ trễ

  Điện lạnh

  bộ đốt nóng
  bộ phận nung
  dây nung

  Điện

  sợi nung

  Kỹ thuật chung

  bộ gia nhiệt
  coreless induction heater
  bộ gia nhiệt cảm ứng không lõi
  fan heater
  bộ gia nhiệt dùng quạt
  immersion heater
  bộ gia nhiệt chìm
  multi-point heater
  bộ gia nhiệt nhiểu điểm
  solar heater
  bộ gia nhiệt mặt trời
  sump heater
  bộ gia nhiệt cacte
  sump heater
  bộ gia nhiệt dầu
  bộ nung
  electron tube heater
  bộ nung đèn điện tử
  fan heater
  bộ nung có quạt
  heater-type cathode
  catốt kiểu bộ nung
  induction heater
  bộ nung cảm ứng
  panel heater
  bộ nung kiểu tấm
  radiant heater
  bộ nung bằng bức xạ
  bộ nung nóng
  bộ sấy

  Giải thích VN: Với 4 kiểu sấy nóng thông thường (nước nóng, điện, khí xả và buồng cháy), tất cả các xe con đều sử dụng kiểu thứ nhất.

  bộ tản nhiệt
  point heater
  bộ tản nhiệt ghi
  dụng cụ sưởi
  lò gia nhiệt
  lò nung
  cherry red heater
  lò nung nóng đỏ
  core-type induction heater
  lò nung cảm ứng kiểu lõi
  electric heater
  lò nung điện
  heater test
  thí nghiệm bằng lò nung
  lò sưởi

  Giải thích EN: Any device or apparatus designed for heating something, as to warm the air in a room or motor vehicle, provide hot water for use in a home, and so on..

  Giải thích VN: Một thiết bị được thiết kế để làm nóng một cái gì đó, giống như làm ám không khí trong nhà hoặc ô tô, cung cấp nước nóng cho các dụng cụ sử dụng trong gia đình.

  electric heater
  lò sưởi điện
  electric storage heater
  lò sưởi giữ điện
  fan heater
  lò sưởi dùng quạt
  heater fan
  quạt lò sưởi
  heater power supply
  nguồn cấp cho lò sưởi
  induction heater
  lò sưởi cảm ứng
  panel heater
  lò sưởi dạng tấm
  radiant heater
  lò sưởi bức xạ
  radiant heater
  lò sưởi kiểu bức xạ
  space heater
  lò sưởi trong phòng
  storage heater
  lò sưởi tích nhiệt
  tubular air heater
  lõ sưởi không khí kiểu ống
  unit heater
  lò sưởi quạt gió nóng
  phần tử nung
  immersion heater
  phần tử nung chìm
  thiết bị nung
  double end heater
  thiết bị nung hai đầu
  immersion heater
  thiết bị nung chìm
  tubular electric heater
  thiết bị nung điện hình ống
  tubular heater
  thiết bị nung kiểu ống

  Kinh tế

  thiết bị giữ nhiệt
  thiết bị nung
  thiết bị thanh trùng
  centrifugal heater
  thiết bị thanh trung ly tâm
  tubular heater
  thiết bị thanh trùng kiểu ống
  thiết bị trao đổi nhiệt
  return current juice heater
  thiết bị trao đổi nhiệt dịch ép ngược chiều

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X