• Thông dụng

  Thành Ngữ

  wear and tear
  sự hao mòn và hư hỏng

  Xem thêm wear

  Cơ khí & công trình

  sự dùng hao mòn dần

  Dệt may

  sự mòn rách

  Kỹ thuật chung

  sự hao mòn

  Kinh tế

  hao mòn
  hủy hoại
  xuống cấp (do sử dụng bình thường gây ra)

  Xây dựng

  hư hỏng, huỷ hoại, hao mòn, xuống cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X