• /´weðəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời tiết, nắng mưa, gió mưa, tuyết sương
  Sự mòn, sự vụn, sự rã ra, sự đổi màu (vì nắng mưa), sự dãi nắng dầm mưa
  (địa lý,địa chất) sự phong hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vỏ phong hóa

  Xây dựng

  hiện tượng phong hóa
  tác động phong hóa

  Kỹ thuật chung

  sự phong hóa
  acceberated weathering
  sự phong hóa tăng nhanh
  accelerated weathering
  sự phong hóa nhanh
  chemical weathering
  sự phong hóa hóa học
  mechanical weathering
  sự phong hóa cơ học
  mechanical weathering of rocks
  sự phong hóa cơ học của đá
  physical weathering
  sự phong hóa vật lý
  rock weathering
  sự phong hóa (của) đá
  spheroidal weathering
  sự phong hóa dạng cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X