• /´weðə¸pru:f/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể chịu được (mưa, gió, tuyết..); có thể ngăn được (mưa, gió, tuyết..)
  a weatherproof shelter
  một nơi trú che được mưa gió

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chịu thời tiết (mưa, gió...)

  Giải thích EN: Describing a material that can withstand the effects of all kinds of weather. Giải thích VN: Mô tả loại vật chất có thể chịu đựng được tất cả các loại điều kiện thời tiết.

  Xây dựng

  bền khí quyển

  Kỹ thuật chung

  chịu được (tác động) khí quyển
  chịu được thời tiết
  chịu mưa nắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X