• /wið´stænd/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .withstood

  Giữ vững, trụ lại, cưỡng lại, chịu đựng, chống lại
  to withstand a siege
  chống lại một cuộc bao vây
  to withstand hard wear
  chịu được mòn

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X