• /wi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây lúa mì
  Hạt lúa mì (để làm bột sản xuất bánh mì..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lúa mì

  Kinh tế

  =====cây

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  associated word: mattamore. grain , cereal , durum , gluten , grain , grass , semolina , spelt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X