• /wen'evə/

  Thông dụng

  Phó từ & liên từ

  Bất cứ lúc nào; lúc nào
  you may come whenever you like
  anh có thể đến bất cứ lúc nào anh muốn
  Mỗi lần, mỗi khi, hễ khi nào
  whenever I see it I think of you
  mỗi lần thấy cái đó tôi lại nhớ đến anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X