• /mei/

  Thông dụng

  Trợ động từ

  dạng phủ định là .may .not hoặc .mayn't (quá khứ là .might; dạng phủ định là .might .not hoặc .mightn't)
  Có thể, có lẽ
  they may arrive tomorrow
  có thể ngày mai họ đến
  they may have driven too fast
  có lẽ họ đã lái xe quá nhanh
  this may or may not be true
  điều này có thể đúng hoặc có thể không đúng
  he may not recognize me
  có lẽ ông ta không nhận ra tôi
  Có thể (được phép)
  may I smoke?
  tôi có thể hút thuốc được không?
  Có thể (dùng thay cho cách giả định)
  you must work hard so that you may succeed
  anh phải làm việc chăm chỉ để có thể thành công
  however clever he may be
  dù nó có thông minh đến đâu chăng nữa
  we hope he may come again
  chúng tôi mong nó có thể lại đến nữa
  Chúc, cầu mong
  may our friendship last forever
  chúc tình hữu nghị chúng ta đời đời bền vững
  long may he live to enjoy his happiness
  chúc ông ấy sống lâu để tận hưởng hạnh phúc của mình

  Danh từ

  cô gái, thiếu nữ; người trinh nữ
  (nghĩa bóng) tuổi thanh xuân
  in the May of life
  đang tuổi thanh xuân, đang thời trai trẻ
  (thực vật học) cây táo gai
  (ngày tháng) Tháng năm
  (số nhiều) những kỳ thi tháng năm (ở trường đại học Căm-brít)
  (số nhiều) những cuộc đua thuyền tháng năm

  Cấu trúc từ

  Queen of (the) May
  hoa khôi ngày hội tháng năm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X