• /ˈʰwɛərəˌbaʊts, ˈwɛər-/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở nơi nào, gần nơi nào; ở đâu
  whereabouts did you put it?
  anh để cái ấy nơi nào vậy?
  I wonder whereabouts he put it
  tôi tự hỏi không biết nó để cái ấy nơi nào

  Danh từ

  Chỗ ở, nơi ở (của người nào); nơi có thể tìm thấy (cái gì)
  his present whereabouts is unknown
  người ta không biết chỗ ở hiện nay của anh ta

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  địa chỉ và số điện thoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X