• /witʃ´evə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nào, bất cứ... nào
  not peace at whichever price
  không phải hoà bình với bất cứ giá nào

  Đại từ

  Bất cứ cái nào
  whichever you like best
  bất cứ cái nào anh thích nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X