• Toán & tin

  mạng toàn cục

  Giải thích VN: Một mạng máy tính sử dụng truyền thông cự ly xa, tốc độ cao hoặc dùng vệ tinh để kết nối các máy tính, vượt xa hơn cự li hoạt động của mạng cục bộ (khoảng hai dặm).

  wide area network (WAN)
  mạng toàn cục-WAN

  Xây dựng

  mạng khu rộng

  Điện tử & viễn thông

  mạng điện rộng

  Điện lạnh

  mạng trải rộng

  Kỹ thuật chung

  mạng diện rộng

  Giải thích VN: Một mạng máy tính sử dụng truyền thông cự ly xa, tốc độ cao hoặc dùng vệ tinh để kết nối các máy tính, vượt xa hơn cự li hoạt động của mạng cục bộ (khoảng hai dặm).

  Satellite Wide Area Network (SWAN)
  Mạng diện rộng (WAN) qua vệ tinh
  wide area network (WAN)
  mạng diện rộng-WAN
  Wide-Area Network Interface Co-Processor (WNIC)
  bộ đồng xử lý giao diện mạng diện rộng
  Wide-Area Network Interface Module (WNIM)
  môđun giao diện mạng diện rộng
  wireless wide area network
  mạng diện rộng vô tuyến
  mạng vùng rộng
  mạng WAN

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X