• /'waiə lis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không dây, rađiô
  wireless set
  máy thu thanh, rađiô, đài

  Danh từ

  Vô tuyến điện (việc thông tin bằng (rađiô))
  to send a message by wireless
  gửi một bức điện bằng rađiô
  to give a talk on the wireless
  nói chuyện trên đài rađiô
  Rađiô (máy thu phát thanh vô tuyến)
  Máy thu thanh (như) radio

  Ngoại động từ

  Đánh điện bằng rađiô
  to wireless a message
  đánh một bức điện bằng rađiô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không có dây

  Xây dựng

  vô tuyến (điện)
  wireless operator
  vô tuyến điện viên
  wireless tower
  tháp vô tuyến điện

  Kỹ thuật chung

  không dây
  Local Area Wireless Network (LAWN)
  mạng vô tuyến (không dây) cục bộ
  WAP (WirelessApplication Protocol)
  giao thức ứng dụng không dây
  wireless communication
  thông tin không dây
  wireless computer
  máy tính không dây
  wireless hearing aid receiver
  máy trợ thính không dây
  wireless LAN access point (WLAP)
  điểm truy cập mạng LAN không dây
  wireless link
  kết nối không dây
  Wireless Local Area Network (WLAN)
  mạng cục bộ không dây
  wireless system
  hệ thống không dây
  wireless technology
  công nghệ không dây
  wireless telephone
  điện thoại không dây
  vô tuyến
  Distributed Foundation Wireless Medium Access Control (DFWMAC)
  điều khiển truy nhập môi trường vô tuyến có cơ bản phân tán
  Fixed Wireless Access (FWA)
  truy nhập vô tuyến cố định
  Interagency Cellular and Wireless Working Group (ICWWG)
  nhóm công tác liên cơ quan về vô tuyến và mạng tổ ong
  Local Area Wireless Network (LAWN)
  mạng vô tuyến (không dây) cục bộ
  Personal Wireless Telecommunications (PWT)
  viễn thông vô tuyến cá nhân
  Personal Wireless Telephone (PWT)
  điện thoại vô tuyến cá nhân
  Spread Spectrum Transmission (Wireless) (SST)
  truyền dẫn trải phổ ( vô tuyến )
  Wireless Access Communications System (WACS)
  hệ thống truyền thông truy nhập vô tuyến
  Wireless Access Local Loop (WLL)
  vòng nội hạt truy nhập vô tuyến
  Wireless Access Protocol (WAP)
  giao thức truy nhập vô tuyến
  Wireless Application Protocol (WAP)
  giao thức ứng dụng vô tuyến
  Wireless ATM Network Demonstrator (WAND)
  Bộ trình diễn Mạng ATM vô tuyến
  Wireless Business System (WBS)
  hệ thống kinh doanh vô tuyến
  Wireless Cellular Action Team (WCAT)
  đội công tác mạng tế bào vô tuyến
  wireless communication
  thông tin vô tuyến
  Wireless Communications System (WCS)
  hệ thống thông tin vô tuyến
  Wireless CPE (WCPE)
  CPE (Thiết bị tại nhà khách hàng) vô tuyến
  Wireless Data Service (WDS)
  dịch vụ dữ liệu vô tuyến
  wireless data transmission
  sự truyền dữ liệu vô tuyến
  wireless diagram
  sơ đồ vô tuyến
  Wireless Information Networks Forum (WINFORUM)
  diễn đàn các mạng thông tin vô tuyến
  Wireless Intelligent Network (WIN)
  mạng thông tin vô tuyến
  wireless lan access point (WLAP)
  điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến
  Wireless LAN Interface Forum (WLIF)
  Diễn đàn giao diện LAN vô tuyến
  Wireless Local Area Network (WLAN)
  mạng cục bộ vô tuyến
  Wireless Local Area Network (WLAN)
  Mạng cục bộ vô tuyến, LAN vô tuyến
  Wireless Local Number Portability (WLNP)
  khả năng di động của số gọi nội hạt qua vô tuyến
  Wireless Manager (WM)
  nhà quản lý vô tuyến
  Wireless Media Access Control (WMAC)
  điều khiển truy nhập môi trường vô tuyến
  Wireless Multimedia and Messaging Services (WIMS)
  các dịch vụ nhắn tin và đa phương tiện vô tuyến
  wireless operator
  vô tuyến điện viên
  Wireless Personal Terminal (WPT)
  đầu cuối cá nhân vô tuyến
  wireless point-to-point bridge
  cầu nối điểm-điểm vô tuyến
  Wireless Private Exchange (WPBX)
  tổng đài vô tuyến dùng riêng
  Wireless Residential Extension (WRE)
  kéo dài vô tuyến tới khu dân cư
  wireless set
  máy vô tuyến
  wireless signal
  sự báo hiệu vô tuyến
  Wireless Speech Coder
  bộ mã hóa tiếng nói vô tuyến
  wireless station
  đài vô tuyến
  Wireless Telecommunications Bureau (WTB)
  Ban Viễn thông vô tuyến
  wireless telegram, radiogram
  vô tuyến điện tín
  wireless telegraphy
  vô tuyến điện báo
  wireless telephone
  vô tuyến điện thoại
  wireless telephony
  điện thoại vô tuyến
  Wireless Terminal Location Registration (WTLR)
  đăng ký vị trí đầu cuối vô tuyến
  wireless tower
  tháp vô tuyến điện
  Wireless Transceiver (WT)
  bộ thu phát vô tuyến
  wireless transmission
  vô tuyến truyền thanh
  Wireless Unified Messaging Platform (WUMP)
  nền tảng nhắn tin hợp nhất qua vô tuyến
  Wireless User Premises Equipment (TR-416) (WUPE)
  Thiết bị vô tuyến tư gia người dùng (TR-416)
  wireless wide area network
  mạng diện rộng vô tuyến
  Wireless Wide Area Networks (WWAN)
  Các mạng WAN vô tuyến
  WLAN (WirelessLocal Area Network)
  mạng cục bộ vô tuyến
  WLAP (wirelessLAN access point)
  điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến
  vô tuyến điện
  wireless operator
  vô tuyến điện viên
  wireless telegram, radiogram
  vô tuyến điện tín
  wireless telegraphy
  vô tuyến điện báo
  wireless telephone
  vô tuyến điện thoại
  wireless tower
  tháp vô tuyến điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X