• /´wilis/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự sợ hãi, sự sợ sệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  fidget , jump , shiver , tremble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X