• /´wintə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác winterise

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chuẩn bị (lương thực, rơm rạ, nhà cửa...) cho mùa đông
  to winterize the straw for the cattle
  chuẩn bị rơm rạ cho vật nuôi ăn mùa đông

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mùa đông hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X