• /´wə:k¸buk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sách bài tập

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sổ làm việc
  entire workbook
  toàn bộ sổ làm việc
  protect workbook
  bảo vệ sổ làm việc
  Share Workbook
  chia sẻ sổ làm việc
  source workbook
  sổ làm việc nguồn

  Xây dựng

  sách làm việc

  Điện tử & viễn thông

  tập tác nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X