• /prə'tekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bảo vệ, bảo hộ, che chở
  to protect someone from (against) danger
  che chở ai khỏi bị nguy hiểm
  Bảo vệ, bảo hộ (nền (công nghiệp) trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng nước ngoài)
  (kỹ thuật) lắp thiết bị bảo hộ lao động (cho máy để phòng tai nạn)
  (thương nghiệp) cung cấp tiền để thanh toán (hoá đơn, hối phiếu...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bảo quản
  bảo vệ

  Kinh tế

  bảo hộ (công nghiệp trong nước)
  bảo vệ (quyền lợi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X