• /´wɔ:n¸aut/

  Cơ - Điện tử

  (adj) đã mòn, đã hư hỏng

  (adj) đã mòn, đã hư hỏng

  Xây dựng

  đã mòn, đã hư hỏng

  Thông dụng

  Tính từ
  Rất mòn và do đó không còn dùng được nữa
  a worn-out coat
  một chiếc áo khoác mòn sờn
  Mệt lử, kiệt sức (người)
  you look worn-out after your long journey
  sau chuyến đi dài, trông anh có vẻ mệt mỏi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  banal , bromidic , clich

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X