• /rait/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) thợ, người làm
  the wheel must go to the wright for repair
  cái bánh xe cần phải đưa cho thợ chữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X