• /'eks-rei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tia X, tia Rơngen
  ( định ngữ) (thuộc) tia X
  xanthate treatment
  phép điều trị bằng tia X

  Ngoại động từ

  Chụp bằng tia X

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tia X

  Cơ - Điện tử

  Tia X, tia rơngen

  Tia X, tia rơngen

  Cơ khí & công trình

  Tia Rơn-gen, tia X

  Điện

  chiếu X quang

  Điện lạnh

  tia Rơnghen

  Kỹ thuật chung

  tia X

  Kinh tế

  tia X

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  r

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X