• Danh từ giống cái

  Bản phác, bản phác thảo; hình phác
  Jeter l'ébauche d'une statue
  phác hình một bức tượng
  Sự mới hé
  L'ébauche d'un sourire
  nụ cười mới hé
  (y học) mầm
  ébauche dentaire
  mầm răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X