• Ngoại động từ

  Làm mẻ
  ébrécher un couteau
  làm mẻ con dao
  (nghĩa bóng, thân mật) làm hao mòn
  ébrécher sa fortune
  làm hao mòn tài sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X