• Danh từ giống đực

  Sự nổ
  éclatement d'une bombe
  sự nổ của quả bom
  Sự tan vỡ
  éclatement d'un parti politique
  sự tan vỡ một đảng chính trị (chia sẻ thành nhiều nhóm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X