• Danh từ giống cái

  (thiên (văn học)) thiên thực
  éclipse de soleil
  nhật thực
  éclipse de lune
  nguyệt thực
  (y học) khuất
  (thân mật) sự biến đi, sự vắng bóng
  Actrice qui reparait après une longue éclipse
  nữ diễn viên lại xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng
  à éclipses
  lúc có lúc không, từng đợt; nhấp nháy
  Publicité à éclipses
  lối quảng cáo từng đợt
  Phare à éclipses
  đèn biển nhấp nháy

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X