• Danh từ giống đực

  Mặt trời
  Lumière du soleil
  ánh sáng mặt trời
  Thiên thể trung tâm (trung tâm của một hệ)
  Il est des soleils qui disparaissent
  có những thiên thể trung tâm biến đi
  Nắng, ánh nắng
  Il fait soleil
  trời nắng
  Hình mặt trời
  Pháo hoa quay
  (thể dục thể thao) vòng lộn (trên xà đơn)
  (thực vật học) hướng dương, quỳ (cây, hoa)
  au grand soleil
  đường hoàng; để mọi người biết
  au soleil
  ngoài nắng
  avoir du bien au soleil bien
  bien
  avoir sa place au soleil
  có địa vị xã hội
  cela n'a vu ni lune ni soleil
  cái đó cứ giữ kín trong nhà
  coup de soleil coup
  coup
  déjeuner de soleil déjeuner
  déjeuner
  d'un soleil à l'autre
  ngày một ngày hai
  piquer un soleil piquer
  piquer
  rayon de soleil
  niềm vui; niềm an ủi
  se tenir près du soleil
  gần người có quyền thế
  soleil d'eau
  mặt trời úa (báo hiệu trời mưa)
  sous le soleil
  trên đời
  Rien de nouveau sous le soleil
  �� trên đời chẳng có gì mới
  Phản nghĩa Ombre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X