• Danh từ giống đực

  Tiền góp tiệc
  Payer son écot
  đóng tiền góp tiệc
  parlez à votre écot
  (từ cũ, nghĩa cũ) không can dự gì đến anh mà chõ mõ vào

  Danh từ giống đực

  Thân cây đã tỉa bớt cành; cành cây đã tỉa bớt nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X