• Danh từ giống cái

  Chữ viết, văn tự
  écriture grecque
  chữ viết Hy lạp
  Une écriture de chat
  chữ viết như gà bới
  Cahier d'écriture
  vở tập viết
  (văn học) lối viết
  L'écriture artiste
  lối viết nghệ sĩ
  (luật học, (pháp lý)) giấy tờ
  Faux en écriture
  sự giả mạo giấy tờ
  (số nhiều) sổ sách giấy tờ
  Tenir les écritures
  (thương nghiệp) giữ sổ sách giấy tờ
  Employé aux écritures
  nhân viên (làm việc) bàn giấy
  l'écriture, l'écriture sainte
  Kinh thánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X