• Ngoại động từ

  Cầm nắm
  Tenir un livre
  cầm một quyển sách
  Tenir le pouvoir
  nắm quyền hành
  Chiếm giữ
  Tenir trop de place
  chiếm nhiều chỗ quá
  Tenir la caisse
  giữ quỹ
  Tenir sa promesse
  giữ lời hứa
  Tenir la charge d'inspecteur
  giữ chức thanh tra
  (quân sự) giữ vững
  Tenir une position
  giữ chức thanh tra
  Giữ gìn
  Tenir ses effets en bon état
  giữ gìn tốt quần áo
  Giữ lại, bắt
  Tenir le voleur
  giữ tên kẻ cắp lại
  Ở yên không rời
  Malade condamné à tenir la chambre
  người bệnh bắt buộc không được rời phòng
  Chứa đựng
  Bouteille qui tient le litre
  chai chứa được một lít
  Kiềm chế, kìm
  Tenir ses larmes
  kìm nước mắt
  Chịu được
  Navire qui tient la mer
  tàu chịu đựng được biển
  Điều khiển, quản lý
  Tenir une classe
  điều khiển lớp học
  Tenir un hôtel
  quản lý một khách sạn
  Tenir une réunion
  điều khiển hội nghị
  Phát biểu, nói
  Tenir des propos mal placés
  phát biểu những lời không đúng chỗ
  Thừa kế
  Il tient cette maison de son père
  nó thừa kế cái nhà này của cha nó
  Biết dược do
  Tenir cette nouvelle d'un ami
  biết được tin ấy do một người bạn
  Xem như
  Tenir l'affaire faite
  xem công việc như làm xong

  Phản nghĩa Lâcher, laisser, quitter. Abandonner

  Tenez! này!
  tenir audience
  mở phiên tòa
  tenir compte de compte
  compte
  tenir en échec
  làm cho thất bại
  Tenir l'ennemi en échec
  �� làm cho kẻ địch thất bại
  tenir en prison
  bắt ở tù
  tenir en respect respect
  respect
  tenir garnison
  đóng đồn
  tenir le haut du pavé haut
  haut
  tenir le large
  (hàng hải) đi ở giữa biển, đi ở ngoài khơi
  tenir le lit
  nằm liệt giường
  tenir le vin
  (thận) uống được nhiều rượu, có tửu lượng cao
  tenir pour
  coi như
  tenir quelqu'un en haleine haleine
  haleine
  tenir sa droite
  luôn luôn đi bên tay phải
  tenir sa langue
  giữ mồm giữ miệng
  tenir sa parole
  giữ lời hứa
  tenir ses assises assise
  assise
  tenir son rang
  chững chạc ở cương vị của mình
  tenir son sérieux
  giữ vẻ nghiêm trang
  tenir tête à
  chống cự, chống lại (ai)
  tiens
  ủa!
  tenir un rôle
  giữ một cương vị

  Nội động từ

  Dính vào, sát vào
  Ma maison tient à la sienne
  nhà tôi sát nhà anh ta
  Chắc đứng vững, giữ vững
  Le clou tient
  cái đinh đóng chắc
  Leur union tient toujours
  sự liên kết của họ vẫn giữ vững
  Une histoire qui ne tient pas
  một truyện không đứng vững
  Tenir pour une opinion
  giữ vững một ý kiến
  Chứa, chứa đựng
  Tous mes livres tiennent dans cette armoire
  tất cả sách của tôi chứa trong tủ này
  Tout le récit tient en si peu de pages
  tất cả câu chuyện chỉ chứa đựng một ít trang thế thôi
  Thiết tha
  Tenir à la vie
  thiết tha với sự sống
  Je tiens à partir ce soir
  tôi nhất thiết phải ra đi chiều nay
  Do ở, do tự
  Cela tient à plusieurs raisons
  điều đó do (ở) nhiều lẽ
  Giống tương tự
  Il tient de son père
  nó giống bó nó
  Cela tient du roman
  điều đó giống như tiểu thuyết
  Chống lại, cưỡng lại
  Tenir contre l'ennemi
  chống lại quân địch
  c'est à n'y pas tenir
  không thể chịu đựng được nữa
  en tenir pour
  (thân mật) yêu tha thiết, mê
  Elle en tient pour l'uniforme
  �� cô ta mê anh bộ đội
  ne plus pouvoir tenir
  không còn chịu được nữa, sốt ruột
  ne tenir qu'à un fil fil
  fil
  tenir au coeur coeur
  coeur
  Tenir bon tenir ferme
  �� vững vàng, không nao núng

  Không ngôi

  Ne tenir qu'à ... de chỉ hoàn toàn do... quyết định
  Il ne tient qu'à elle de partir
  ra đi hay không là chỉ hoàn toàn do chị ấy quyết định
  Qu'à cela ne tienne!
  có hề chi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X