• Tính từ

  Giả, dối trá
  Fausse monnaie
  tiền giả
  Bijoux faux
  đồ nữ trang giả
  Fausse alarme
  báo động giả
  Un faux savant
  nhà thông thái giả
  Un homme faux
  một người dối trá
  Sai, lệch lạc
  Calcul faux
  sự tính toán sai
  Jugement faux
  sự phán đoán sai
  Un faux rapport
  bản báo cáo sai
  Hão
  Fausse joie
  vui hão
  Fausse crainte
  sợ hão
  Dở dang, trái cựa
  Situation fausse
  tình thế trái cựa
  Lạc điệu
  Note fausse
  nốt lạc điệu
  à faux
  sai, không đúng
  Accuser [[quelquun]] à faux
  �� buộc tội ai không đúng
  Phản nghĩa Vrai. Réel, véritable; avéré, certain, historique; authentique. Sincère, franc. Juste; correct, exact

  Phó từ

  Lạc điệu
  Chanter faux
  hát lạc điệu
  Danh từ giống đực
  Cái giả
  Cái sai
  Sự giả mạo
  Đồ giả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X