• Ngoại động từ

  (sinh vật học) luyện, chế biến
  Lập, xây dựng, soạn thảo
  élaborer un projet de loi
  soạn thảo một dự luật
  sève élaborée
  (thực vật học) nhựa luyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X