• Ngoại động từ

  Tránh khéo, lẩn khéo
  éluder une question
  tránh khéo một vấn đề
  (từ cũ, nghĩa cũ) đánh lừa
  éluder les gens
  đánh lừa người

  Phản nghĩa

  Affronter [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X