• Ngoại động từ

  (lâm nghiệp) tỉa cành
  Xén bớt
  émonder un article de journal
  xén bớt bài báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X