• Ngoại động từ

  Làm nở
  La chaleur épanouit les fleurs
  nóng làm nở hoa
  Mở ra, giang ra
  Barque qui épanouit ses voiles
  thuyền giăng buồm ra
  Làm cho hớn hở
  La joie épanouit le visage
  niềm vui làm cho mặt hớn hở
  Làm cho phát triển, làm cho nảy nở
  épanouir la rate
  (thân mật) làm cho vui tươi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X