• Tính từ

  Công minh, chính trực
  Juge équitable
  thẩm phán công minh
  Partage équitable
  sự phân chia công minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X