• Danh từ giống đực

  Sự chia (phần), sự phân
  Partage égal
  sự chia đều
  Phần được chia
  Phận
  Triste partage
  phận rủi
  Sự ngang phiếu
  ligne de partage des eaux
  đường phân thủy
  partage du pouvoir
  sự phân quyền
  sans partage
  hoàn toàn
  Amitié sans partage
  �� tình bạn hoàn toàn
  Phản nghĩa Indivision.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X