• Danh từ giống đực

  Sự bày (hàng); chỗ bày hàng; hàng bày
  Les étalages du magasin
  những hàng bày của cửa hàng
  Sự phô bày, sự chưng ra, sự khoe
  Faire étalage de sa richesse
  khoe giàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X