• Danh từ giống cái

  Sự giàu có, sự giàu sang
  La richesse d'un état
  sự giàu có của một nước
  Vivre dans la richesse
  sống trong cảnh giàu sang
  Tính màu mỡ
  La richesse du sol
  đất đai màu mỡ
  Sự giàu, sự phong phú, sự dồi dào
  La richesse d'une langue
  một ngôn ngữ phong phú
  La richesse du pays en pétrole
  sự giàu dầu mỏ của một nước
  Sự sang trọng
  Ameublement d'une grande richesse
  đồ đạc bày biện rất sang trọng
  ( số nhiều) vật quý giá
  Musée de richesses
  nhà bảo tàng đầy vật quý giá
  ( số nhiều) của cải
  Amasser d'immenses richesses
  tích lũy rất nhiều của cải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X