• Ngoại động từ

  Cầm lại
  étancher le sang
  cầm máu lại
  Làm cho không rò, xảm, trét
  étancher un tonneau
  trét thùng
  étancher sa soif
  uống cho khỏi khát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X