• Danh từ giống đực

  Thùng tôn nô
  Un tonneau de vin
  một thùng tôn nô rượu vang
  Vòng nhào lộn, vòng lộn nhào
  La voiture a fait plusieurs tonneaux
  xe lộn nhào nhiều vòng
  Trò chơi đáo thùng
  (tiếng địa phương) phân bắc
  (hàng hải) ton
  du même tonneau
  cùng loại
  tonneau d'arrosage
  xe tước đường
  tonneau dea Danaides
  việc không bao giờ xong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X