• Danh từ giống cái

  (sinh vật học) sự bài xuất; chất bài xuất
  Sự thải, sự tháo
  évacuation des eaux
  sự tháo nước
  Sự rút khỏi, sự tản cư, sự sơ tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X