• Danh từ giống cái

  Việc bận, công việc, việc làm
  Avoir de nombreuses occupations
  bận nhiều việc
  Sự chiếm, sự chiếm giữ
  Grève avec occupation des usines
  đình công chiếm xưởng
  Sự đến ở
  Occupation d'un logement
  sự đến ở một ngôi nhà
  Sự chiếm đóng
  Armée d'occupation
  quân chiếm đóng
  Phản nghĩa Inaction, oisiveté. Abandon. évacuation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X