• Danh từ giống cái

  Sự trốn, sự trốn ra; sự vượt ngục
  (nghĩa bóng) sự thoát ra
  évasion hors de la réalité
  sự thoát ra ngoài sự thực
  (nghĩa bóng) sự thay đổi môi trường, sự đi tìm thú tiêu khiển
  Besoin d'évasion
  sự thấy cần đi tìm thú tiêu khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X