• Danh từ giống cái

    Tính có thể xảy ra, tính tùy thuộc tình hình
    Tình huống có thể xảy ra, sự việc bất trắc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X