• Danh từ giống cái

  Sự xác thực; điều xác thực
  Certitude d'un événement historique
  sự xác thực của một sự kiện lịch sử
  Sự tin chắc
  Avoir la certitude que
  tin chắc rằng
  Sự vững vàng, sự già giặn
  Dessiner avec certitude
  vẻ già giặn
  Phản nghĩa doute, hypothèse, illusion, incertitude, vraisemblance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X