• Danh từ giống cái

  Sự cần thiết, tính cần thiết; điều cần thiết
  L'eau est de première nécessité
  nước là cần thiết hàng đầu
  Sự tất yếu, tính tất yếu, điều tất yếu
  Nécessité de la mort
  sự tất yếu phải chết
  Sự bó buộc (phải làm gì)
  Obéir par nécessité
  tuân theo vì bó buộc
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự ỉa đái
  Faire ses nécessités
  ỉa đái
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự nghèo túng
  chalet de nécessité
  xem chalet
  état de nécessité
  (luật học, pháp lý) tình thế cấp thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X