• Danh từ giống cái

  (quân sự) sự vận động, sự thao diễn
  Sự tiến triển, sự tiến hóa
  évolution d'une maladie
  sự tiến triển của bệnh
  La doctrine de l'évolution de Darwin
  học thuyết tiến hóa của Đác-uyn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X