• Giới từ

  Trừ, không kể
  Ouvrage excellent, ôté deux ou trois chapitres
  tác phẩm rất hay, trừ hai ba chương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X