• Tính từ

  Ba
  Un enfant de trois ans
  một em bé ba tuổi
  (thứ) ba
  Chapitre trois
  chương ba

  Danh từ giống đực

  Ba
  Trois est un nombre premier
  ba là một số nguyên tố
  Số ba
  Il habite au trois de cette rue
  anh ấy ở số 3 phố này
  Mồng ba
  Le trois avril
  mồng ba tháng tư
  (đánh bài) (đánh cờ) con ba, con tam
  règle de trois règle
  règle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X