• Liên từ

  Hay, hoặc
  Vaincre ou mourir
  thắng hay là chết
  Vous ou votre soeur
  anh hoặc chị anh
  Nếu không thì
  Donne-moi [[�a]] ou je me fâche
  cho tôi cái đó, nếu không thì tôi giận đấy
  ou bien
  hay là, hoặc là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X