• Danh từ giống đực

  Việc làm, công việc
  Ouvrage du [[ma�on]]
  việc làm của thợ nề
  Sản phẩm
  Ouvrage en fer
  sản phẩm bằng sắt
  Đồ khâu
  Sac à ouvrage
  túi đồ khâu
  Tác phẩm
  Ouvrage de Molière
  tác phẩm của Mo li e
  Cuốn sách, sách
  Ouvrage cartonné
  sách đóng bìa cứng
  Công trình
  Ouvrage hydraulique
  công trình thủy lợi
  Công sự
  Ouvrage des grands hommes
  sự nghiệp của vĩ nhân
  avoir du coeur à l'ouvrage
  làm việc nhiệt tình
  ouvrage d'art
  công trình hầm cầu (trên một tuyến đường)
  table à ouvrage
  bàn để đồ khâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X